Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu kupujúceho vrátane PSČ, telefónny kontakt a e-mailová adresa, bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje kupujúceho), a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a tieto poskytol predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

2. Pri registrácii (vypĺňaní objednávkového formulára) si kupujúci môže zvoliť, či si želá zasielať na jeho uvedenú adresu pobytu reklamné a marketingové propagačné materiály predávajúceho obsahujúce informácie o aktuálnych tovarových ponukách, rôznych akciách, cenových zľavách a výpredajoch.